növbəli

növbəli
sif. Növbə ilə olan, növbəyə əsaslanan. Növbəli əkin – əkinçilikdə: dənli bitkilərin, otların ardıcıl surətdə əvəzlənməsi üsulu.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • növbələnmə — «Növbələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbələşmə — «Növbələşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbə — is. <ər.> 1. Hər hansı bir işin icrasında ardıcıllıq, sıra qaydası. Məsələləri növbəyə qoymaq. Növbəyə riayət etmək. Birinci (ilk) növbədə – hər şeydən əvvəl, hamıdan qabaq. Tresti kəsirdən qurtarmaq üçün birinci növbədə müşavirə və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbəti — sif. <ər.> 1. Növbədə olan, növbə üzrə, birinci, ən yaxın olan. Növbəti məsələ. Növbəti vəzifə. – Diktor, qocaman ifaçının adını xüsusi bir məhəbbətlə çəkərək konsertin növbəti nömrəsini elan edir. Ə. Bəbəlbəyli. 2. Müəyyən edilmiş vaxtda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbət — bax növbə. Bir gün növbət Mirzəyə gəlmişdi. Ə. H.. . . Gəlinlər birbir oynadılar, göyçək qızlar süzdülər, növbət gəlinə gəldi. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbələşmək — f. Növbə ilə biri digərini əvəz etmək, ardıcıl dəyişilmək, bir birinin ardınca gəlmək. Dastan şeirlə nəsrin növbələşməsi prinsipinə əsaslanır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbə — ə. bax: növbət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • növbələnmək — bax növbələşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbətçi — is. 1. Növbədə durub qarovul çəkən; keşikçi, qarovulçu. Növbətçi postu. – Sarxan dəmiryol stansiyası növbətçisinin evindən çıxıb aşağı endi. M. Hüs.. Təpənin lap üstünə çatarkən növbətçidən bir əsər görmədi. H. N.. 2. sif. Növbə ilə hər hansı bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • növbəsiz — z. Növbə gözləmədən, növbədənxaric, növbədənkənar. Növbəsiz içəri girmək. Növbəsiz bilet almaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”